Soạn giản lược bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Câu a: Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta / gặt mang về.

TN CN VN

=> Trạng ngữ có một cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm danh từ:

Câu b: Trung đội trưởng Bính / khuôn mặt đầy đặn.

CN VN

=>Vị ngữ là 1 cụm chủ vị:

khuôn mặt / đầy đặn.

CN VN

Câu c: Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta / thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

T C V

=>Trạng ngữ là một cụm danh từ có cụm chủ - vị làm phụ ngữ:

Vị ngữ có một cụm chủ - vị làm phụ ngữ trong cụm động từ:

Câu d: Bỗng một bàn tay đập vào vai / khiến hắn giật mình.

CN VN

=>Cụm chủ - vị làm chủ ngữ, cụm chủ – vị làm phụ ngữ trong cụm động từ vị ngữ:

Bỗng một bàn tay / đập vào vai

CN VN


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021