Soạn giản lược bài văn bản tổng kết

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 12 bài Văn bản tổng kết giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

a) Văn bản trêm đã đảm bảo được bố cục của một văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn (đủ 3 phần), văn bản cũng bám sát vào yêu cầu của hoạt động để triển khai các công việc. Vì thế nên nội dung văn bản rất chân thực, chính xác, ngắn gọn.

b) Những phần bị lược bớt trong dấu ba chấm:

Phần 1: Đặc điểm của chi đoàn

  • Về tổ chức: địa điểm, số lượng thành viên chi đoàn, thời gian hoạt động
  • Những thuận lợi và khó khăn mà chi đoàn đang gặp phải
  • Những nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu của chi đoàn trong hoạt động năm tới.

Phần 2,3,4: những việc đã làm được và chưa làm được, số liệu chứng minh cho các hoạt động ấy

c) Đối chiếu với yêu cầu của một văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên còn thiếu nội dung sau:

  • Tên cơ quan, hành chính ban hành văn bản
  • Địa điểm thời gian viết bản tổng kết
  • Phần đánh giá chung và rút ra bài học kinh nghiệm

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021