Trắc nghiệm ngữ văn 10: bài Trao duyên

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 10 bài Trao duyên. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Việc trao duyên của Thúy Kiều cho Thúy Vân diễn ra khi nào?

 • A. Trước khi Kiều thu xếp việc bán mình.
 • B. Sau khi Kiều đã thu xếp việc bán mình.
 • C. Trước khi Kiều từ biệt gia đình theo Mã Giám Sinh.
 • D. Khi nghe được tin gia đình gặp biến cố

Câu 2: Vấn đề chủ yếu trong đoạn trích Trao duyên của sách giáo khoa là gì ?

 • A. Thân phận người phụ nữ
 • B. Bi kịch về thân phận và tình yêu của Kiều
 • C. Phẩm cách cao đẹp của Kiều
 • B. Bi kịch về thân phận và tình yêu của Kiều
 • D. Mối tình bất đắc dĩ của Vân – Trọng

Câu 3: Câu thơ "Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em" (trích Trao duyên của Nguyễn Du) diễn tả tâm trạng gì của Thúy Kiều khi trao duyên cho em?

 • A. Kiều xót xa khi mối duyên nàng trao cho em không trọn vẹn.
 • B. Nàng hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của Thúy Vân nên không muốn ép uổng em.
 • C. Kiều cay đắng khi nghĩ đến việc phải trao tình yêu đầu trong sáng và sâu sắc cho em.
 • D. Kiều lo lắng cho tương lai của em và Kim Trọng sau buổi trao duyên này.

Câu 4: Của chung ’ trong câu “ Duyên này thì giữ vật này của chung ” chỉ những ai ?

 • A. Thúy Kiều – Kim Trọng
 • B. Thúy Vân – Kim Trọng
 • C. Thúy Kiều – Thúy Vân
 • D. Vân – Trọng – Kiều

Câu 5: Hành động "trao duyên" trong đoạn trích Trao duyên của Nguyễn Du thể hiện rõ nhất phẩm chất nào ở nhân vật Thúy Kiều?

 • A. Tấm lòng hiếu thảo.
 • B. Sự sâu sắc.
 • C. Lòng vị tha.
 • D. Sự bao dung.

Câu 6: Đoạn trích Trao duyên thể hiện tài năng nghệ thuật xuất sắc của Nguyễn Du trong:

 • A. việc tạo tình huống.
 • B. việc vận dụng các thành ngữ.
 • C. việc miêu tả nội tâm nhân vật.
 • D. việc xây dựng đối thoại.

Câu 7: Dòng nào sau đây xác định không đúng vị trí của việc Thúy Kiều trao duyên cho Thúy Vân ?

 • Sau việc bọn sai nha ập tới bắt cha và em trai Kiều
 • Sau khi Kiều bán mình chuộc cha
 • Trước đêm Kim Trọng và Thúy Kiều thề nguyện
 • Sau khi Kim Trọng phải đi hộ tang chú ở Liêu Dương

Câu 8: Thành công quan trọng và đặc sắc nhất về nghệ thuật của Nguyễn Du trong đoạn trích này là gì ?

 • A. Miêu tả tâm lí nhân vật
 • B. Lựa chọn, sử dụng từ ngữ, hình ảnh
 • C. Dựng đối thoại, độc thoại
 • D. Tạo tình huống đầy mâu thuẫn

Câu 9: Khi trao duyện, việc Kiều dùng nhiều từ ngữ nhắc đến cái chết có ý nghĩa gì?

 • A. Kiều dự cảm nàng về cuộc đời phía trước, sự tuyệt vọng đau khổ đến cùng cực.
 • B. Kiều nói thế để ép Vân phải nhận lời.
 • C. Kiều muốn làm cho sự việc thêm nghiêm trọng.
 • D. Kiều đang trong tâm trạng rối bời

Câu 10: Dòng nào nói đúng về những tủi nhục mà Thuý Kiều đã trải qua ?

 • A. Thanh lâu ba lượt, thanh y hai lần.
 • B. Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần.
 • C. Thanh lâu hai lượt, thanh y ba lần.
 • D. Thanh lâu bốn lượt, thanh y hai lần.
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn 10 bài Trao duyên trang 103 sgk


 • 290 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021