Trắc nghiệm ngữ văn 10: bài Nhưng nó phải bằng hai mày

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 10 bài Nhưng nó phải bằng hai mày. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Hiểu như thế nào cho đúng về nghĩa của từ "phải" trong truyện cười "Nhưng nó phải bằng hai mày":

 • A. Chỉ lẽ phải
 • B. Chỉ cái đúng
 • C. Chỉ điều bắt buộc, nhất thiết cần phải có
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Chi tiết Cải "vội xèo năm ngón tay" và nói "Xin xét lại, lẽ phải về con mà!" có ý nghĩa gì?

 • A.Năm ngón tay bằng năm đồng
 • B.Năm ngón tay là lẽ phải
 • C. Lẽ phải của Cải là năm đồng đã đưa cho thầy lí.
 • D. Lẽ phải của Cải là tiền

Câu 3: Truyện “Nhưng nó phải bằng hai mày” muốn phê phán tệ nạn nào trong xã hội?

 • A. Tệ nạn cờ bạc
 • B. Mê tín dị đoan
 • C. Tệ nạn tham nhũng
 • D. Tệ nạn trộm cắp

Câu 4: Chi tiết Cải “vội xòe năm ngón tay” và nói “Xin xét lại, lẽ phải về con mà!” có ý nghĩa gì?

 • A. Năm ngón tay bằng năm đồng
 • B. Năm ngón tay là lẽ phải
 • C. Năm ngón tay là đề nghị xem xét lại
 • D. Lẽ phải của Cải là năm đồng đã đưa cho thầy lí.

Câu 5: Truyện “Nhưng nó phải bằng hai mày” thuộc loại truyện văn học dân gian nào?

 • A. Truyện khôi hài
 • B. Truyện trào phúng
 • C. Truyện vừa trào phúng vừa khôi hài.
 • D. Truyện thần kì

Câu 6: Truyện “Nhưng nó phải bằng hai mày” đã chuẩn bị những yêu tố nào cho sự hình thành và phát triển của mâu thuẫn trong truyện?

 • A. Lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi, Ngô và Cải đều đút lót trước cho thầy lí.
 • B. Lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi, Ngô và Cải xích mích nhau.
 • C. Lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi, Ngô đút lót cho thầy lí.
 • D. Lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi, Cải đút lót trước cho thầy lí.

Câu 7: Tại sao thầy lí “cũng xòe năm ngón tay trái úp lên năm ngón tay mặt” và nói “Tao biết mày phải … nhưng nó lại phải bằng hai mày!”?

 • A. Thầy lí đã hiểu ý của Cải và cho Cải biết lí do vì sao Cải thua kiện.
 • B. Thầy lí đã hiểu ý của Cải và thông báo Cải đã thua kiện.
 • C. Thầy lí muốn cho Cải biết lí do vì sao Cải thua kiện.
 • D. Vì đó là thói quen của thầy lí khi xử kiện

Câu 8: Truyện “Nhưng nó phải bằng hai mày” gây cười bằng thủ pháp nghệ thuật nào?

 • A. Kết hợp miêu tả lời nói và cử chỉ của nhân vật
 • B. Phóng đại và kết hợp lối chơi chữ độc đáo.
 • C. Lối chơi chữ độc đáo và kết hợp miêu tả lời nói và cử chỉ của nhân vật.
 • D. So sánh và kết hợp miêu tả lời nói và cử chỉ của nhân vật.

Câu 9: Đối tượng nào đáng bị phê phán trong truyện “Nhưng nó phải bằng hai mày” ?

 • A. Thầy lí
 • B. Cải
 • C. Ngô
 • D. Cả ba nhân vật trên

Câu 10: Điểm chủ yếu nhất của truyện cười là:

 • A. Truyện cười bao giờ cũng đặt cái đáng cười vào một tình huống, dẫn đến chỗ gây cấn, kết thúc bất ngờ, làm bộc lộ cái đáng cười.
 • B. Truyện cười rất ngắn gọn, có kết cấu chặt chẽ, mọi chi tiết trong truyện đều hướng vào mục đích gây cười.
 • C. Truyện cười có rất ít nhân vật, nhân vật chính là đối tượng chủ yếu của truyện cười.
 • D. Ngôn ngữ truyện cười giản dị nhưng rất tinh, rất sắc, nhất là ngôn ngữ nhân vật ở gần kết thúc truyện.

Câu 11: Truyện “Nhưng nó phải bằng hai mày” sử dụng

 • A. Cử chỉ gây cười, hành động gây cười, lời nói gây cười.
 • B. Ngôn ngữ gây cười, thái độ gây cười, nội dung gây cười.
 • C. Cử chỉ gây cười. mâu thuẫn gây cười, chơi chữ để gây cười.
 • D. mâu thuẫn gây cười, hành động gây cười, chơi chữ gây cười.
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Nhưng nó phải bằng hai mày


 • 50 lượt xem