Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 2: Liên Xô và các nước Đông ÂU 1945 – 1991. Liên Bang Nga 1991 – 2000 (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 2: Liên Xô và các nước Đông ÂU 1945 – 1991. Liên Bang Nga 1991 – 2000 (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Năm 1973 diễn ra sự biến gì có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước?

 • A. Khủng hoảng kinh tế.
 • B. Khủng hoảng năng lượng.
 • C. Khủng hoảng chính trị.
 • D. Tất cả các sự biến trên.

Câu 2: Năm 1949 đã ghi đấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?

 • A. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
 • B. Liên Xô đập tan âm mưu thực hiện cuộc “Chiến tranh lạnh” của Mĩ.
 • C. Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.
 • D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

Câu 3: Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ?

 • A. Mở rộng lãnh thô.
 • B. Duy trì nền hòa bình thế giới.
 • C. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
 • D. Không chế các nước khác.

Câu 4: Vào khoảng thời gian nào các nước Đông Âu lần lượt hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân và bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội?

 • A. Khoảng những năm 1945 - 1946
 • B. Khoảng những năm 1946 - 1247
 • C. Khoảng những năm 1947 - 1948
 • D. Khoảng những năm 1948 - 1942

Câu 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú trọng vào ngành kinh tế nào để đưa đất nước phát triển?

 • A. Phát triển nền công nghiệp nhẹ.
 • B. Phát triển nền công nghiệp truyền thông.
 • C. Phát triển kinh tế công - nông- thương nghiệp.
 • D. Phát triển công nghiệp nặng

Câu 6: Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất vào năm nào?

 • A. 1955
 • B. 1957
 • C. 1960
 • D. 1961.

Câu 7: Đâu là trở ngại chủ quan ảnh hướng đến thắng lợi của xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu?

 • A. Sự phá hoại của các thế lực phản động.
 • B. Rập khuôn, giáo điều theo mô hình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô.
 • C. Chưa đảm bảo đầy đủ sự công bằng xã hội và quyền dân chủ của nhân dân.
 • D. Sự trì trệ, thiếu năng động trước những biến động của tình hình thế giới.

Câu 8: Mục đích nào dưới đây không nằm trong việc thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa?

 • A. Cần có sự hợp tác nhiều bên.
 • B. Sự phân công và chuyên môn hóa trong sản xuất giữa các nước xã hội chủ nghĩa nhằm nâng cao năng suất lao động và xóa bỏ tình trạng chênh lệch về trình độ
 • C. Tăng thêm sức mạnh trong việc đối phó với chính sách bao vây kinh tế của các nước phương Tây.
 • D. Chạy đua vũ trang với Mĩ và Tây Âu.

Câu 9: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?

 • A. 1945
 • B. 1947
 • C. 1949
 • D. 1951,

Câu 10: Hãy xác định khó khăn lớn nhất ở Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

 • A. Hơn 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.
 • B. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy,
 • C. Hơn 1710 thành phó bị đổ nát.
 • D. Hơn 27 triệu người chết.

Câu 11: Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thể kỉ XX, Liên Xô đã làm gì?

 • A. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội cho phù hợp.
 • B. Kịp thời thay đối đề thích ứng với tình hình thế giới.
 • C. Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội.
 • D. Có sửa đổi nhưng chưa triệt để.

Câu 12: Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu diễn ra sớm nhất ở nước nào?

 • A. Ru-ma-ni.
 • B. Hung-ga-ri.
 • C. Ba Lan.
 • D. Tiệp Khắc.

Câu 13: Mục đích của việc thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế là gì?

 • A. Tạo ra mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế giữa các nước Đông Âu với nhau.
 • B. Thúc đẩy sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau chặt chẽ hơn nữa về kinh tế, văn hóa và khoa học - kĩ thuật giữa Liên Xô với các nước Đông Âu và các nước xã hội chủ nghĩa khác.
 • C. Tạo ra một cộng đồng kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.
 • D. Tất cả các mục đích trên.

Câu 14: Nhiệm vụ chính trị của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu là gì?

 • A. Tiến hành hàn gắn vết thương chiến tranh.
 • B. Tiến hành cải cách ruộng đất.
 • C. Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản.
 • D. Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, ban hành các quyền tự dọ dân chủ.

Câu 15: Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va được thành lập vào thời gian nào?

 • A. Ngày 8 - 1 - 1949,
 • B. Ngày 14- 5 - 1955,
 • C. Ngày 15 – 4 – 1955
 • D. Ngày 16 – 7 - 1954

Câu 16: Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động trong toàn Liên bang vào thời điểm nào?

 • A. Sau cuộc đảo chính lật đổ Goóc-ba-chốp.
 • B. Khi Gooc-ba-chốp lên làm Tổng thống.
 • C. Khi Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết bị giải tán.
 • D. Khi 11 nước cộng hòa tuyên bố độc lập.

Câu 17: Hiểu các nước ở Đông Âu theo nghĩa lịch sử như thế nào cho đúng?

 • A. Vị trí địa lí phía Đông châu Âu.
 • B. Các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.
 • C. Các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa ở phía Tây Liên Xô.
 • D. Cả A và B đều đúng.

Câu 18: Trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích gì?

 • A. Xâm lược các nước này
 • B. Tiêu diệt phát xít Đức, trả thù món nợ ở Liên Xô.
 • C. Giúp nhân dân các nước này tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
 • D. Giúp nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân.

Câu 19: Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã làm gì để xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân?

 • A. Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động.
 • B. Cải cách ruộng đất.
 • C. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản.
 • D. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

Câu 20: Nước nào ở Đông Âu được mệnh danh là “Đất nước của triệu người khất thực” trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Cộng hòa Dân chủ Đức.
 • B. Tiệp Khắc.
 • C. Ru-ma-ni.
 • D. Hung-ga-ri
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 2: Liên Xô và các nước Đông ÂU 1945 – 1991. Liên Bang Nga 1991 – 2000 (Trang 10 – 18 SGK)


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 2: Liên Xô và các nước Đông ÂU 1945 – 1991. Liên Bang Nga 1991 – 2000 (P1)
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 12