Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chung trong quan hệ quốc tế là

 • A. tăng cường liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự.
 • B. hòa bình, hợp tác và phát triển
 • C. cạnh tranh khốc liệt để tồn tại.
 • D. cùng tồn tại trong hòa bình, các bên cùng có lợi

Câu 2: Bản thông điệp mà Tổng thông Tơ-ru-man gửi Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947 được xem là sự khởi đầu cho:

 • A. Chính sách thực lực của Mĩ sau chiến tranh.
 • B. Mưu đồ làm bá chủ thế giới của Mĩ
 • C. Chính sách chống Liên Xô gây nên tình trạng “Chiến tranh lạnh”.
 • D. Chính sách chống các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 3: Nước nào dưới đây không có trong 11 nước gia nhập khối NATO năm 1949 do Mĩ cầm đầu?

 • A. Đan Mạch, Na Uy, Bồ Đào Nha.
 • B. Anh, Pháp, Hà Lan.
 • C. Đức, Tây Ban Nha, Hi Lạp.
 • C. I-ta-li-a, Bỉ, Lúc-xăm-bua.

Câu 4: Sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa được tạo nên bởi:

 • A. Học thuyết Tơ-ru-man của Mĩ
 • B. “Kế hoạch Mác-san” và sự ra đời của khối quân sự NATO
 • C. Chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mĩ.
 • D. Sự thành lập khối quân sự NATO.

Câu 5: Ý không phản ánh đúng xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh là

 • A. trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực”.
 • B. các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.
 • C. trong quan hệ quốc tế, dần hình thành một trật tự thế giới mới – trật tự thế giới đơn cực, do Mĩ đứng đầu.
 • D. giới cầm quyền Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới “một cực” nhưng khó thực hiện được.

Câu 6: Để ngăn chặn sự làn tràn của chủ nghĩa cộng sản tại châu Á, Mĩ đã thành lập tổ chức quân sự

 • A. NATO.
 • B. CENTO.
 • C. ANZUS.
 • D. SEATO.

Câu 7: Để thực hiện mưu đồ làm bá chủ thế giới, trước hết Mĩ lo ngại đến vấn đề gì?

 • A. Ảnh hưởng của Liên Xô cùng những thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu.
 • B. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc và sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • C. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, theo thỏa thuận của các nước Đồng minh, quân đội nước nào chiếm đóng ở Triều Tiên?

 • A. Liên Xô ở miền Bắc Triều Tiên, Mĩ ở Nam Triều Tiên.
 • B. Mĩ ở miền Bắc Triều Tiên, Liên Xô ở Nam Triều Tiên.
 • C. Anh, Mĩ ở miền Bắc Triều Tiên, Liên Xô ở Nam Triều Tiên.
 • D. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Bắc Triều Tiên, Mĩ và các nước Tây Âu ở Nam Triều Tiên.

Câu 9: Cuối năm 1948 diễn ra sự kiện gì ở Nam và Bắc Triều Tiên?

 • A. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập ở phía bắc.
 • B. Nước Đại Hàn dân quốc được thành lập ở phía nam.
 • C. Quân đội Triều Tiên vượt vĩ tuyến 38 mở cuộc tấn công xuống phía nam.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 10: Trước sự đe đoa của Mĩ đối với Cu-ba, mùa hè năm 1962, chính phủ Liên Xô và Cu-ba đã thoả thuận điều gì?

 • A. Liên Xô đưa quân đội sang Cu-ba, gíup nhân dân Cu-ba chỗng Mĩ
 • B. Liên Xô và Cu-ba thoả thuận hợp tác chống Mĩ đến cùng.
 • C. Liên Xô xây dựng căn cứ tên lửa đạn đạo tầm trung trên lãnh thổ Cu-ba.
 • D. Tất cả các thoả thuận trên.

Câu 11: Nước nào dưới dây không có trong 11 nước gia nhập khối NATO năm 1949 do Mĩ cầm đầu?

 • A. Đan Mạch, Na Uy, Bồ Đào Nha.
 • B. Anh, Pháp, Hà Lan.
 • C. Đức, Tây Ban Nha, Hi Lạp.
 • D. I-ta-li-a, Bỉ, Lúc-xăm-bua.

Câu 12: Lấy cớ gì mà ngày 22 - 10 - 1962 Tổng thống Mĩ Ken-nơ-đi lên án những hoạt động quân sự của Liên Xô tại Cu-ba?

 • A. Lấy cớ Liên Xô xâm lược Cu-ba.
 • B. Lấy cớ an ninh nước Mĩ bị đe dọa.
 • C. Lấy cớ châu Mĩ là của người Mĩ.
 • D. Lấy cớ Cu-ba là sân sau êm đềm của MĨ.

Câu 13: Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ?

 • A. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
 • B. Sự ra đời của "Chủ nghĩa Tơ-ru-man" và "Chiến tranh lạnh" (3 - 1947).
 • C. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949).
 • D. Sự ra đời của khối NATO (9 - 1949).

Câu 14: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí vào thời gian nào?

 • A. Ngày 9- 11 - 1972.
 • B. Ngày 27 - 1 - 1973.
 • C. Ngày 20 - 1 - 1973.
 • D. Ngày 28 - 2 - 1972.

Câu 15: Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược giữa Liên Xô và Mĩ kí vào thời gian nào? Gọi tắt là gì?

 • A. Vào ngày 26 - 5 - 1972, gọi tắt là SALT-I.
 • B. Vào ngày 25 - 6 - 1974, gọi tắt là SALT-2.
 • C. Vào ngày 15 - 5 - 1972, gọi tắt là ABM.
 • D. vào ngày 26 - 3 - 1973, gọi tắt là ABMI.

Câu 16: Địa điểm nào từng chứng kiến cuộc gặp gỡ quan trọng giữa Goócbachốp và Busơ, hai nước thống nhất tuyên bố chấm dứt "Chiến tranh lạnh" ?

 • A.Crưm.
 • B. Ôđetxa.
 • C. Manta.
 • D. Xan Phranxixcô.

Câu 17: Trong cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ Bu-sơ, hai ông đã cùng tuyên bố vấn đề gì?

 • A. Vẫn đề chấm dứt việc chạy đua vũ trang
 • B. Vấn đề hạn chế vũ khí hạt nhân huỷ diệt
 • C. Vấn đề chấm dứt “Chiến tranh lạnh”
 • D. Vấn đề giữ gìn hòa bình, an ninh cho nhân loại

Câu 18: Vì sao nói chiến tranh Việt Nam (1954 - 1975) là cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất ?

 • A. Vì đây là cuộc chiến tranh giữa một nước nhỏ chống lại cường quốc số 1 của thế giới.
 • B. Vì Việt Nam là tiêu điểm của sự kết hợp các trào lưu cách mạng của thế giới, nơi tập trung những mâu thuẫn lớn của thời đại.
 • C. Vì đây là cuộc chiến tranh mà Mĩ đánh giá là : "hao người tốn của nhất trong lịch sử".
 • D. Vì số lượng bom đạn khổng lồ mà Mĩ và quân đội các nước chư hầu đã đổ xuống Việt Nam.

Câu 19: Những năm 1282 - 1921 diễn ra sự kiện gì gắn với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu?

 • A. Liên Xô và các nước Đông Âu cắt đứt quan hệ với nhau.
 • B. Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ.
 • C. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu bước vào thời kì ổn định.
 • D. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên bang Xô viết bị tan rã.

Câu 20: Sự hình thành các liên minh NATO ở châu Âu, CENTO ở Trung Cận Đông, tổ chức Hiệp ước Vácsava ỡ Đông Âu... trong những thập niên sau Chiến tranh thế giới thứ II phản ánh điều gì ?

 • A. Liên kết khu vực đang là một xu thế của thế giới.
 • B. Nỗ lực của các quốc gia để ngăn chận một cuộc chiến tranh thế giới mới.
 • C. Sự đối đầu quyết liệt giữa hai cực trong trật tự Ianta.
 • D. Chiến lược toàn cầu, xác lập vai trò lãnh đạo thế giới của Mĩ đã thất bại.

Câu 21: Năm 1991 diễn ra sự kiện gì có liên quan đến quan hệ quốc tế?

 • A. Mĩ và Liên Xô chấm dứt “Chiến tranh lạnh”.
 • B. Trật tự hai cực l-an-ta bị xói mòn.
 • C. Trật tự hai cực l-an-ta bị sụp đỗ.
 • D. Xô - Mĩ tuyên bố hợp tác trên mọi phương diện.

Câu 22: Đầu tháng 8 - 1975, 35 nước châu Âu cùng với những nước nào ký kết Định ước Hen - xin - ki ?

 • A. Cùng với Mĩ và Liên Xô.
 • B. Cùng với Mĩ và Pháp.
 • C. Cùng với Mĩ và Ca-na-đa.
 • D. Cùng với Mĩ và Anh.

Câu 23: Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam có những thời cơ gì?

 • A. Ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.
 • B. Học hỏi kinh nghiệm quản lý của các nước tiên tiến trên thế giới.
 • C. Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học kĩ thuật.
 • D. Thu hút vốn từ bên ngoài, mở rộng thị trường.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (P1)
 • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 12