Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thực dân Pháp buộc phải công nhận độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương vào thời gian nào?

 • A. Ngày 5 / 7 /1954.
 • B. Ngày 21/ 9 / 1954.
 • C. Ngày 21/ 7/ 1954.
 • D. Ngày 20 / 9/ 1954.

Câu 2: Bản thông điệp mà Tổng thống Tơ-ru-man gửi Quốc hội Mĩ ngày 1 - 3 - 1947 được xem là sự khởi đầu cho:

 • A. Chính sách thực lực của Mĩ sau chiến tranh.
 • B. Mưu đồ làm bá chủ thế giới của Mĩ.
 • C. Chính sách chống Liên Xô gây nên tình trạng "Chiến tranh lạnh".
 • D. Chính sách chống các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 3: Tháng 10 - 1950, Quân chí nguyện Trung Quốc tiến vào Triều Tiên đề làm gì?

 • A. Xâm lược Triều Tiên.
 • B. Kháng Mĩ, viện Triều Tiên.
 • C. Cùng với Mĩ xâm lược Triều Tiên.
 • D. Tranh chấp vùng đất Triều Tiên với Mĩ

Câu 4: Vì sao học thuyết Tơ-ru-man vừa mới ra đời đã vấp phải sự phản kháng của thế giới?

 • A. Vì bản chất phi nghĩa của nó.
 • B. Vì bản chất chống cộng của nó.
 • C. Vì bản chất bành trướng của nó.
 • D. Vì bản chất đe doạ nền hòa bình của nó đối với nhân loại.

Câu 5: Tháng 6 - 1947 diễn ra sự kiện gì ở Mĩ có liên quan đến các nước Tây Âu?

 • A. Mĩ thành lập khối quân sự NATO.
 • B. Mĩ thành lập khối CENTO.
 • B. Mĩ thành lập khối SEATO.
 • D. Mĩ đề ra “Kế hoạch Mác-san”.

Câu 6: Vì sao học thuyết Tơ-ru-man vừa mới ra đời đã vấp phải sự phản kháng của thế giới?

 • A. Vì bản chất phi nghĩa của nó.
 • B. Vì bản chất chống cộng của nó.
 • C. Vì bản chất bành trướng của nó.
 • D. Vì bản chất đe doạ nền hòa bỉnh của nó đối với nhân loại.

Câu 7: “Kế hoạch Mácsan” (6/1947) của Mĩ còn có tên gọi khác là

 • A. “Kế hoạch phục hưng châu Âu”.
 • B. “Kế hoạch khôi phục châu Âu”.
 • C. “Kế hoạch phát triển châu Âu”.
 • D. “Kế hoạch tái thiết châu Âu”.

Câu 8: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, mưu đồ bao quát của Mĩ là:

 • A. Tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
 • B. Tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh.
 • C. Tiêu diệt phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa.
 • D. Làm bá chủ toàn thế giới.

Câu 9: Hiệp ước Vác-sa-va, một liên minh chính trị - quân sự giữa Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu được thành lập vào thời gian nào và mang tính chất gì?

 • A. Thành lập vào tháng 5 - 1955, mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa.
 • B. Thành lập vào tháng 7 - 1955, mang tính chất chạy đua vũ trang với Mĩ và Tây Âu.
 • C. Thành lập vào tháng 5 - 1955, mang tính chất cạnh tranh về quân sự với Mĩ và Tây Âu.
 • D. Thành lập vào tháng 5 - 1950, mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 10: Liên Xô và Mĩ trở thành hai thế lực đối đầu nhau rồi đi đến “chiến tranh lạnh” vào thời điểm nào?

 • A. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai.
 • B. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
 • C. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
 • D. Trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 11: Ngày 17 - 7 - 1953, Hiệp định đình chiến được kí kết giữa các thể lực nào để giải quyết vấn đề về Triều Tiên và Hàn Quốc?

 • A. Giữa Trung Quốc - Triều Tiên với Mĩ - Hàn Quốc.
 • B. Giữa Nam Triều Tiên với Bắc Triều Tiên.
 • C. Giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với Đại Hàn dân quốc.
 • D. Giữa Liên Xô với Mĩ để phân chia khu vực ảnh hưởng ở Nam - Bắc Triều Tiên.

Câu 12: Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, Mĩ đã nhanh chóng hất cẳng Pháp dựng nên chính quyền tay sai ở miền Nam. Đó là chính quyền nào?

 • A. Chính quyền Bảo Đại.
 • B. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu.
 • C. Chính quyền Ngô Đình Diệm.
 • D. Chính phủ Trần Trọng Kim.

Câu 13: Âm mưu của Mĩ trong việc xâm chiếm miền Nam Việt Nam là:

 • A. Chia cắt lâu dài Việt Nam.
 • B. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiêu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.
 • C. Biến miền Nam Việt Nam thành trung tâm của chiến lược toàn cầu của Mĩ.
 • D. Câu A và B đúng

Câu 14: Những cơ sở để khẳng định Mĩ khó có thể thiết lập được trật tự thế giới "một cực" ?

 • A. Phạm vỉ ảnh hưởng của Mĩ sau Chiến tranh lạnh bị thu hẹp.
 • B. Thế giới đã hình thành ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn.
 • C. Trung Quốc đang vươn lên mạnh mẽ.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 15: Chiến tranh lạnh chính thức chấm dứt vào thời điểm nào ?

 • A. Tháng 2/1989.
 • B. Tháng 12/1991.
 • C. Tháng 12/1989.
 • D. Tháng 2/1988.

Câu 16: Đầu tháng 8 - 1975, 35 nước châu Âu cùng với những nước nào kí kết Định ước Hen-xin-ki?

 • A. Cùng với Mĩ và Liên Xô.
 • B. Cùng với Mĩ và Pháp.
 • C. Cùng với Mĩ và Anh.
 • D. Cùng với Mĩ và Ca-na-đa.

Câu 17: Nước nào dưới đây không phải là một trong những nước đầu tiên kí Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ?

 • A. Canađa.
 • B. Bỉ.
 • C. Lúc-xăm-bua.
 • D. HLB Đức.

Câu 18: Đầu tháng 12 - 1989, trong cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và Tông thông Mĩ Bu-sơ ở đâu?

 • A. Ở Luân Đôn (Anh)
 • B. Ở I-an-ta (Liên Xô).
 • C. Ở Man-ta (Địa Trung Hải)
 • D. Ở Oa-sinh-tơn (Mĩ).

Câu 19: Đặc điểm của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ II là:

 • A. Có sự phân tuyến triệt để, mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước Tư bản chủ nghĩa.
 • B. Diễn ra sự đối đẩu quyết liệt giữa các đế quốc lớn nhằm tranh giành thị trường và phạm vị ảnh hưởng.
 • C. Các nước tư bản thắng trận đang xác lập vai trò lãnh đạo thế giới, nổ dịch các nước bại trận.
 • D. Có sự đối đầu căng thẳng, mâu thuẫn sâu sắc giữa hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa.

Câu 20: Ngày 28 - 6 - 1921 diễn ra sự kiện gì gần với các nước xã hội chủ nghĩa?

 • A. Liên Xô và các nước Đông Âu bị sụp đỗ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • B. Hội đồng Tương trợ kinh tế tuyên bố giải thể.
 • C. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố chấm dứt hoạt động.
 • D. Liên Xô tuyên bố cắt đứt quan hệ với các nước Đông Âu.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (P2)
 • 46 lượt xem