Từ một tế bào sau khi phân chia liên tiếp tạo ra 32 tế bào con. Hãy xác định lần phân chia từ tế bào ban đầu.

  • 1 Đánh giá

4/ Từ một tế bào sau khi phân chia liên tiếp tạo ra 32 tế bào con. Hãy xác định lần phân chia từ tế bào ban đầu.

Bài làm:

5 lần phân chia

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021