Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết những hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên

  • 1 Đánh giá

I. THẾ NÀO LÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết những hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên

Bài làm:

Những hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên là: a, b, g

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 cánh diều