Kể tên một số chất rắn, chất lỏng, chất khí mà em biết.

  • 1 Đánh giá

II. BA THỂ CỦA CHẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHÚNG

1/ Kể tên một số chất rắn, chất lỏng, chất khí mà em biết.

2/ Em hãy kể tên một số chất rắn được dùng làm vật liệu trong xây dựng nhà cửa, cầu, đường.

3/ Dựa vào đặc điểm nào của chất lỏng mà ta có thể bơm được xăng vào các bình chứa có hình dạng khác nhau

4/

1. Vì sao phải giữ chất khí trong bình khí?

2. Tìm hiểu những chất quanh em để hoàn thành bảng theo gợi ý sau:

ChấtThể
(Ở nhiệt độ phòng)
Đặc điểm nhận biết
(về thể)
Ví dụ vật thể chứa chất đó
SắtRắnCó hình dạng và thể tích xác địnhChiếc đinh sắt
????

Bài làm:

1/

  • Chất rắn: cốc nước, cánh cửa, bút, giày dép, điện thoại,...
  • Chất lỏng: xăng, rượu bia, nước, dầu,...
  • Chất khí: oxi, các-bon-nic, lưu huỳnh, mùi khai (NH3), mùi trứng thối (H2S)

2/ Một số chất rắn: gạch, đá, cát, sắt, cửa,...

3/ Do chất lỏng không có hình dạng xác định mà có hình dạng của vật chứa nó. Vì xăng là một loại chất lỏng nên ta có thể bơm xăng vào các bình chứa có hình dạng khác nhau đó.

4/

1. Vì chất khí có khối lượng xác định nhưng không có hình dạng và thể tích xác định. Chất khí có thể lan tỏa theo mọi hướng và chiếm toàn bộ thể tích bất kì vật nào chứa nó.

2.

Chất

Thể

(Ở nhiệt độ phòng)

Đặc điểm nhận biết

(về thể)

Ví dụ vật thể chứa chất đó

Sắt

Rắn

Có hình dạng và thể tích xác định

Chiếc đinh sắt

H2S

Khí

Có khối lượng xác định nhưng không có hình dạng và thể tích xác định

Quả trứng thôi

Oxy

Khí

Có khối lượng xác định nhưng không có hình dạng và thể tích xác định

Không khí

Đồng

Rắn

Có hình dạng và thể tích xác định

Dây điện

  • 306 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021