Sắp xếp những vật thể trong hình 5.1 theo nhóm: vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật không sống, vật sống.

 • 1 Đánh giá

I. CHẤT Ở XUNG QUANH TA

1/ Sắp xếp những vật thể trong hình 5.1 theo nhóm: vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật không sống, vật sống.

2/ Trong các câu sau, từ (cụm từ) in nghiêng nào chỉ vật thể nhân tạo, vật sống, vật không sống, chất?

1. Dây dẫn điện làm bằng đồng hoặc nhôm, được bọc trong chất dẻo (nhựa)

2. Chiếc ấm được làm bằng nhôm

3. Giấm ăn (giấm gạo) có thành phần chủ yếu là acetic acidnước

4. Thân cây bạch đàn có nhiều cenllulose, dùng để sản xuất giấy

3/

1. Hãy kể tên một số chất có trong:

- Nước biển

- Bắp ngô

- Bình chứa khí oxygen

2. Hãy kể tên các vật thể chưa một trong những chất sau:

- Sắt

- Tinh bột

- Đường

Bài làm:

1/

 • Vật thể tự nhiên: con gà, bắp ngô, vi khuẩn, nước
 • Vật thể nhân tạo: bình chứa oxygen, bút chì
 • Vật sống: con gà, bắp ngô, vi khuẩn
 • Vật không sống: bình chứa oxygen, bút chì, nước

2/

 • Vật thể tự nhiên: nhôm, đồng, acetic acid, nước, cenllulose, cây bạch đàn
 • Vật thể nhân tạo: dây dẫn điện, chất dẻo (nhựa), chiếc ấm, giấm ăn, giấy
 • Vật sống: thân cây bạch đàn
 • Vật không sống: nhôm, đồng, acetic acid, nước, cenllulose, dây dẫn điện, chất dẻo (nhựa), chiếc ấm, giấm ăn, giấy

3/

1. Một số chất có trong:

 • Nước biển: muối
 • Bắp ngô: tinh bột
 • Bình chứa oxygen: oxi

2. Các vật thể chứa một trong những chất sau:

 • Sắt: máy gặt
 • Tinh bột: ngô
 • Đường: quả táo
 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 cánh diều