Quan sát hình 35.3 hãy sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời

  • 1 Đánh giá

II. NGÂN HÀ

Quan sát hình 35.3 hãy sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời

Bài làm:

Ngôi sao gần Trái Đất nhất là Mặt Trời. Mặt Trời là một các ngôi sao.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021