Hãy kể tên các đơn vị đo khối lượng mà em biết

  • 1 Đánh giá

III. ĐO KHỐI LƯỢNG

Hãy kể tên các đơn vị đo khối lượng mà em biết

Bài làm:

Tấn, tạ, yến, kilogam, gam, miligam...

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021