Quan sát hình 16.1 và cho biết hình dạng của các virus (theo bảng 16.1)

  • 1 Đánh giá

I. VIRUS

1/ Quan sát hình 16.1 và cho biết hình dạng của các virus (theo bảng 16.1)

Tên hìnhHình queHình cầuHình đa diện
Hình ax
????

2/ Kể tên những bệnh do virus gây ra ở người, động vật, thực vật.

Bài làm:

1/

Tên hìnhHình queHình cầuHình đa diện
Hình ax
Hình bx
Hình cx

2/

  • Ở người: Bệnh cúm, đậu mùa, quai bị, viêm gan B, sở, viêm não Nhật Bản, bệnh dại, bại liệt, hội chứng HIV?AIDS...
  • Ở động vật: virut cúm gia cầm, cúm lợn và các loại vi rút cúm khác, như cúm gia cầm A (H5N1), A (H7N9) và A (H9N2) và các vi rút cúm lợn A (H1N1), A (H1N2) và A (H3N2).
  • Ở thực vật: Các vi khuẩn gây bệnh cây thông thường ở Việt Nam bao gồm: các chi Ralstonia, Xanthomonas, Pseudomonas và Erwinia, bệnh Greening gây hại trên cây có múi (Do vi khuẩn Liberibacter asiaticus), bệnh chổi rồng gây hại trên cây nhãn do vi khuẩn nhóm Gamma Proteopacteria, Héo vi khuẩn do Ralstonia solanacearum, Vi rút khảm lá thuốc lá
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021