[Cánh Diều] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 26: Lực và tác dụng của lực

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 26: Lực và tác dụng của lực trang 137 sgk Khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

PHẦN MỞ ĐẦU

Quan sát hình 26.1 và cho biết ai đang đẩy, ai đang kéo

Trả lời:

Người trong bức tranh a. đang kéo

Người trong bức tranh b. đang đẩy

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1/ Hãy tìm một số ví dụ về sự đẩy và sự kéo trong thực tế

2/ Hãy nêu ví dụ về lực tác dụng lên vật:

  • Làm thay đổi tốc độ của vật
  • Làm thay đổi hướng di chuyển của vật
  • Làm vật biến dạng
  • Làm thay đổi tốc độ của vật và làm vật biến dạng

=> Xem hướng dẫn giải

1/ Lực kế lò xo ở hình 26.6 có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất là bao nhiêu?

2/ Quan sát hình 26.6, thảo luận về cấu tạo của lực kế lò xo

3/ Em hãy lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đo được lực kéo một vật theo phương thức nằm ngang bằng lực kế lò xo.

=> Xem hướng dẫn giải

III. BIỂU DIỄN LỰC

Hãy biểu diễn các lực sau trên hình vẽ:

a. Một người đẩy cái hộp với lực 1 N và một người đẩy cái hộp với lực 2 N

b. Một xe đầu kéo đang kéo một thùng hàng với lực 500 N

=> Xem hướng dẫn giải


  • 51 lượt xem