Giải vật lí 6 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Dưới đây là toàn bộ bài soạn môn vật lí 6 cánh diều - bộ sách do đại học sư phạm xuất bản. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Vật lí 6 cánh diều KhoaHoc.

HƯỚNG DẪN GIẢI VẬT LÍ 6 - CÁNH DIỀU

CHỦ ĐỀ 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN, DỤNG CỤ ĐÓ VÀ AN TOÀN THỰC HÀNH

[Cánh diều] Giải bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

[Cánh Diều] Giải bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành

CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP ĐO

[Cánh Diều] Giải bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

[Cánh Diều] Giải bài 4: Đo nhiệt độ

[Cánh Diều] Giải bài tập (Chủ đề 1 và 2)

CHỦ ĐỀ 9: LỰC

[Cánh Diều] Giải bài 26: Lực và tác dụng của lực

[Cánh Diều] Giải bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

[Cánh Diều] Giải bài 28: Lực ma sát

[Cánh Diều] Giải bài 29: Lực hấp dẫn

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG

[Cánh Diều] Giải bài 30: Các dạng năng lượng

[Cánh Diều] Giải bài 31: Chuyển hóa năng lượng

[Cánh Diều] Giải bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo

[Cánh Diều] Giải bài: Bài tập (Chủ đề 9 và 10)

CHỦ ĐỀ 11: CHUYỂN ĐỘNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG; HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀ

[Cánh Diều] Giải bài 33: Hiện tượng mọc và lặn của mặt trời

[Cánh Diều] Giải bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của mặt trăng

[Cánh Diều] Giải bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà

[Cánh Diều] Giải khoa học tự nhiên 6 bài: Bài tập (Chủ đề 11)


  • 237 lượt xem