[Cánh Diều] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc trang 140 sgk Khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

PHẦN MỞ ĐẦU

Treo một vật nhỏ băng sắt vào giá đỡ như hình 27.1a.

a) Dùng tay kéo nhẹ vật để dây treo lệch khỏi phương thắng đứng như hình 27. lb. Buông tay cho vật trở lại đứng vên như cũ.

b) Đưa từ từ một thanh nam châm lại gần vật sao cho dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng như hình 27.1c.

Đề làm cho dây treo vật lệch khỏi phương thẳng đứng có nhất thiết phải chạm thanh nam châm vào vật không?

Trả lời:

Đề làm cho dây treo vật lệch khỏi phương thẳng đứng không nhất thiết phải chạm thanh nam châm vào vật. Vì nam châm khi đặt gần vật bằng sắt sẽ tạo ra lực hút

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. LỰC TIẾP XÚC

Hãy lấy ví dụ khác nhau về lực tiếp xúc mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

II. LỰC KHÔNG TIẾP XÚC

Hãy lấy ví dụ về lực không tiếp xúc mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem