[Cánh Diều] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 12: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 12: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống trang 66 sgk Khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

PHẦN MỞ ĐẦU

Quan sát hình 12.1 chúng ta thấy ngôi nhà chủ yếu được xây dựng từ đơn vị cấu trúc là những viên gạch . Vậy em hãy đoán xem cây xanh và cơ thể chúng ta được tạo nên từ đơn vị cấu trúc nào.

Trả lời:

Cây xanh và cơ thể người được tạo nên từ tế bào

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. TẾ BÀO LÀ GÌ?

1. Quan sát hình 12.4, 12.5 và kể tên một số loại tế bào cấu tạo nên cơ thể cây cà chua, cơ thể người.

2. Nêu khái niệm tế bào và chức năng của tế bào đối với cơ thể sống

=> Xem hướng dẫn giải

II. HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA MỘT SỐ LOẠI TẾ BÀO

1/ Mô tả hình dạng, kích thước của các loại tế bào trong hình 12.6 theo gợi ý trong bảng 12.1

Bảng 12.1

Tế bàoHình dạngKích thước
Tế bào xươngHình sao?
???

=> Xem hướng dẫn giải

III. CẤU TẠO CỦA TẾ BÀO ĐỘNG VẬT VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT

1/ Quan sát hình 12.7 và cho biết:

  • Cấu tạo và chức năng của tế bào, tế bào chất và nhân tế bào
  • Sự khác nhau về cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật

2/ Nhờ yếu tố bào lục lạp thực hiện được chức năng quang hợp?

=> Xem hướng dẫn giải

IV. CẤU TẠO CỦA TẾ BÀO NHÂN SƠ VÀ TẾ BÀO NHÂN THỰC

1/ Quan sát hình 12.8, 12.9 và nêu cấu tạo của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

2/ Lập bảng các đặc điểm giống và khác nhau về cấu tạo giữa tế bào nhân sơ so với tế nào nhân thực

=> Xem hướng dẫn giải

V. SỰ LỚN LÊN VÀ SINH SẢN CỦA TẾ BÀO

1/ Quan sát hình 12.11 và cho biết số lượng tế bào tăng lên sau mỗi lần phân chia

2/ Dựa vào hình 12.11, hãy tính số tế bào con mới được tạo ra sau lần phân chia thứ tư.

3/

a. Nhận xét sự thay đổi về chiều cao cơ thể qua các giai đoạn khác nhau của cây xanh và người

b. Xác định chiều cao của người trong hình 12.12b khi ở giai đoạn thiếu nhi và thanh niên. Hãy cho biết nhờ đâu có sự thay đổi chiều cao đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 38 lượt xem