[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 29: Thực vật

 • 3 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 29 Thực vật trang 131 sgk khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Đa dạng thực vật

 • Quan sát hình 29.1, hãy kể tên một số đại diện thuộc các nhóm thực vật. Xác định đặc điểm của mỗi nhóm

 • Có thể phân biệt nhóm Rêu và nhóm Dương xỉ nhờ đặc điểm cấu tạo bên trong nào?
 • Đặc điểm nào giúp em phân biệt Hạt trần và cây hạt kín
 • Em hãy cho biết môi trường sống của thực vật bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

 • Dựa vào đặc điểm các nhóm thực vật, hãy xây dựng khóa lưỡng phân theo gợi ý sau:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Vai trò của thực vật

 • Quan sát hình 29.2 và 29.3, em hãy nêu vai trò của thưc vật trong tự nhiên

 • Điều gì xảy ra với các sinh vật trong chuỗi thức ăn hình 29.2 nếu số lượng loài cỏ bị giảm đi đáng kể?
 • Quan sát hình 29.4, hãy cho biết hàm lượng khí carbon dioxide và oxygen trong không khí được cân bằng như thế nào? Từ đó, hãy nêu vai trò của thực vật trong điều hòa khí hậu

 • Quan sát hình 29.5, em hãy cho biết tại sao phải trồng cây gây rừng

 • Việc trồng nhiều cây xanh có lợi ích gì đối với vấn đề bảo vệ môi trường
 • Quan sát hình 29.7, hãy nêu vai trò của thực vật đối với đời sống con người

 • Nêu vai trò của một số loài thực vật ở địa phương em theo mẫu sau:

 • Tại sao nói "rừng xanh là lá phổi xanh" của Trái Đất

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI TẬP

1. Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa?

A. Rêu. B. Dương xỉ.

C. Hạt trần. D. Hạt kín.

2. Em hãy lập bảng phân biệt đặc điểm cơ bản của các nhóm: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

3. Cho các từ: rễ, ngọn, thân, mạch dẫn, lá, túi bào tử, bào tử. Sử dụng các từ đã cho để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Cây rêu gồm có (1) .... (2)... , chưa có (3) ... chính thức. Trong thân và lá rêu chưa có (4)...

Rêu sinh sản bằng (5)... được chứa trong (6) .... cơ quan này nằm ở (7)... cây rêu.

4. Cho sơ đồ sau:

a) Em hãy lựa chọn các sinh vật phù hợp với các số trong sơ đồ trên.

b) Từ sơ đồ trên, em có nhận xét gì về vai trò của thực vật.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 401 lượt xem