Hãy chọn phương pháp phù hợp để tách các chất ra khỏi hỗn hợp Đường và nước Bột mì và nước.

  • 3 Đánh giá

BÀI TẬP

1.Hãy chọn phương pháp phù hợp để tách các chất ra khỏi hỗn hợp.

a) Đường và nước.

b) Bột mì và nước.

2. Kể một vài ứng dụng của phương pháp lọc và phương pháp cô cạn trong thực tế.

3. Em có biết để làm sạch nước bể bơi, ngoài biện pháp dùng hóa chất người ta còn dùng biện pháp nào khác mà không sử dụng hoá chất?

4. Có một hỗn hợp gồm muối ăn và cát. Em hãy đề xuất cách tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp. Em sử dụng dược cách làm trên dựa vào sự khác nhau nào về tính chất giữa chúng?

Bài làm:

1. a, phương pháp cô cạn b, phương pháp lọc

2. Ứng dụng của phương pháp lọc: máy lọc nước, pha cà phê, pha trà, ...

Ứng dụng phương pháp cô cạn: làm muối biển, làm mứt, ...

3. Dùng phương pháp lọc

4. Cho hỗn hợp cát và muối vào nước, sử dụng phương pháp lọc và phương pháp cô cạn, lọc lấy cát trước rồi cô cạn ta thu được muối

Sử dụng cách làm trên bởi vì sự khác nhau giữa tính chất của muối và cát như sau:

    • Muối là chất rắn tan được trong nước, không bị hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao
    • Cát là chất rắn không tan được trong nước
  • 673 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo