Cho biết các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua. Gọi tên các cơ quan cấu tạo nên hệ chồi tương ứng với các số (1) đến (4)

 • 1 Đánh giá

3. Từ cơ quan đến cơ thể

 • Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi từ 7 đến 12.

  • Cho biết các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua.
  • Gọi tên các cơ quan cấu tạo nên hệ chồi tương ứng với các số (1) đến (4) trong hình và nêu chức năng của mỗi cơ quan này.
  • Nêu chức năng của hệ rễ.
  • Hãy kể tên một số cơ quan cấu tạo nên hệ tiêu hoá ở người và gọi tên các số từ (5) đến (9).
  • Ở người có những hệ cơ quan nào? Nêu chức năng của hệ tiêu hoá,
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan nào đó ngừng hoạt động?
  • Điểu gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ?
 • Vẽ bảng sau vào vở và hoàn thành theo mẫu sau:

 • Nêu tên các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào tương ứng với các số từ (1) đến (5) trong hình sau

Bài làm:

 • Các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua đó là: hệ chồi và hệ rễ
 • Các cơ quan cấu tạo nên hệ chồi:
  • (1). thân cây: là bộ phận chuyển tiếp giữa gốc rễ với cành lá, làm chức năng dẫn truyền nước, muối khoáng và các chất hữu cơ đi nuôi cây trên cơ thể thực vật, thân cây có thể đảm nhiệm chức năng nâng đỡ cây và dự trữ chất dinh dưỡng
  • (2). hoa: chức năng sinh sản, tạo điều kiện thụ phấn chéo hoặc tự thụ phấn tạo ra quả và hạt
  • (3). quả: chức năng bảo vệ hạt
  • (4). lá: chức năng quang hợp, trao đổi khí và hô hấp; ngoài ra lá cây còn có chức năng sinh sản sinh dưỡng, dự trữ hoặc tự vệ ở thực vật
 • Chức năng của hệ rễ: bám cây vào lòng đất, rễ cây hút nước và các chất khoáng, hô hấp
 • Một số cơ quan cấu tạo nên hệ tiêu hóa ở người: miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng, ống hậu môn và hậu môn.

(5). miệng, (6). thực quản, (7). dạ dày, (8). ruột, (9). hậu môn

 • Ở người có những hệ cơ quan là: hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ bài tiết

Chức năng của hệ tiêu hóa: vận chuyển, tiêu hóa thức ăn, hấp thu chất dinh dưỡng nuôi cơ thể và đào thải cặn bã ra ngoài.

 • Nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan dừng hoạt động: Khi một cơ quan ngừng hoạt động thì quá trình trao đổi chất sẽ không diễn ra và con người sẽ không lấy được thức ăn, nước uống, không khí, khi đó con người sẽ chết.
 • Nếu cây cà chua bị mất hệ rễ: cây cà chua đó sẽ không thể đứng bám vào lòng đất được và sẽ chết vì không có rễ để hút nước cũng như dinh dưỡng trong lòng đất để cung cấp cho các quá trình trao đổi chất trong cây.
 • Hoàn thành bảng:

 • (1). tế bào (2). mô (3). cơ quan (4). hệ cơ quan (5). cơ thể
 • 660 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo