Từ thí nghiệm 1, em hãy cho biết dầu ăn và ethanol, chất nào tan hoàn toàn trong nước. Hỗn hợp thu được là đồng nhất hay không đồng nhất?

 • 1 Đánh giá

7. Dung dịch - Dung môi - Chất tan

 • Từ thí nghiệm 1, em hãy cho biết dầu ăn và ethanol, chất nào tan hoàn toàn trong nước. Hỗn hợp thu được là đồng nhất hay không đồng nhất?

Thí nghiệm 1: Tạo hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất

  • Bước 1: Lấy 2 ống nghiệm, thêm nước cất đến 1/3 ống.
  • Bước 2: Lần lượt cho một thìa ethanol vào ống nghiệm thứ nhất và một thìa dầu ăn vào ống nghiệm thứ hai.
  • Bước 3: Lắc đều hai ống nghiệm, để yên và quan sát hiện tượng.
 • Ở thí nghiệm 2, những chất tan trong nước tạo ra hỗn hợp đồng nhất hay không đồng nhất?

Thí nghiệm 2: Hoà tan các chất rắn trong nước

  • Các chất rắn dạng bột: muối ăn, đường, bột mì, cát, thuốc tím, iodine.
  • Các bước thí nghiệm:
   • Bước 1: Quan sát trạng thái, màu sắc của các chất rắn trước khi tiến hành thí nghiệm.
   • Bước 2: Lấy 6 ống nghiệm sạch được đánh số từ 1 - 6, cho vào mỗi ống 1/4 thể tích nước cất.
   • Bước 3: Cho vào 6 ống nghiệm trên lần lượt một thìa nhỏ muối ăn, đường, bột mì, cát, thuốc tím, iodine. Lắc đều các ống nghiệm, quan sát hiện tượng

 • Dựa vào hình 15.8, em hãy mô tả quá trình tạo ra dung dịch

 • Em hãy lấy ví dụ chất tan trong dung môi này mà không tan trong dung môi khác

Bài làm:

 • Thí nghiệm 1: Ethanol là chất tan hoàn toàn trong nước. Hỗn hợp thu được là hỗn hợp đồng nhất
 • Thí nghiệm 2: tạo ra hỗn hợp đồng nhất
 • Quá trình tạo ra dung dịch: Cho chất tan (đường) vào dung môi (nước). sau đó khuấy đều cho đến khi thấy chất tan tan hết trong dung môi, ta thu được dung dịch đường
 • Ví dụ: mẩu cao su cho vào dung môi là nước thì không tan, nhưng cho vào dung môi xăng thì lại tan.

 • 95 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021