Gia đình em thường sử dụng dụng cụ đo nào? Kể tên một số dụng cụ đo mà em biết ?

 • 1 Đánh giá

3. Giới thiệu một số dụng cụ đo:

 • Gia đình em thường sử dụng dụng cụ đo nào? Kể tên một số dụng cụ đo mà em biết ?
 • Em hãy cho biết các dụng cụ trong hình 3.3 dùng để làm gì?

 • Trình bày cách sử dụng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng?
 • Hoàn thiện quy trình đo bằng cách điền số thứ tự các bước trong bảng sau cho phù hợp:

 • Em hãy thực hành đo khối lượng và thể tích hòn đá bằng cách sử dụng cân đo và cốc chia độ.

Bài làm:

 • Gia đình em thường sử dụng dụng cụ đo như: Nhiệt kế, thước dây, cân điện tử

Một số dụng cụ đo hàng ngày biết đến như: cân đồng hồ, nhiệt kế, thước cuộn, cân điện tử, cốc chia độ, bình chia độ, đồng hồ bấm giây,...

 • Các dụng cụ trong hình 3.3 dùng để:
  • Thước cuộn: dùng để đo đạc, đo lường khoảng cách, chiều dài, bè dày của vật dụng hay các công trình thiết bị nào đó.
  • Đồng hồ bấm giây: dùng bấm giây để đo thành tích, so sánh thời gian ở những đơn vị nhỏ hơn giây,...
  • Lực kế: dùng để đo lực
  • Nhiệt kế: được sử dụng để đo nhiệt độ hoặc nhiệt độ gradient bằng cách sử dụng nhiều nguyên tắc khác nhau. Dùng nhiệt kế có khả năng đo nhiệt độ chất rắn, chất lỏng hoặc khí.
  • Pipette: dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng, đây là dụng cụ thông dụng trong phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y học.
  • Ống chia độ (ống đong): được dùng để đo thể tích chất lỏng không lớn.
  • Cốc chia độ: đo thể tích chất lỏng hay dung dịch với lượng lớn hơn ống chia độ.
  • Cân đồng hồ: dùng để đo trọng lượng hoặc tính toán khối lượng của vật
  • Cân điện tử: dùng để đo trọng lượng hoặc tính toán khối lượng của vật, độ đo chính xác hơn cân đồng hồ.
 • Để dung bình chia độ để đo thể tích chất lỏng, cần thực hiện như sau:

  • Ước lượng thể tích chất lỏng cần đo
  • Chọn cốc chia độ phù hợp với thể tích cần đo
  • Đặt cốc chia độ thẳng đứng, cho chất lỏng vào cốc
  • Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mức chất lỏng trong cốc
  • Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mức chất lỏng trong cốc chia độ
 • Điền số thứ tự vào bảng:
  • Bước 2: Chọn dụng cụ đo phù hợp
  • Bước 1: Ước lượng đại lượng cần đo
  • Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo
  • Bước 3: Hiệu chỉnh dụng cụ đo với những dụng cụ đo cần thiết
  • Bước 4: Thực hiện phép đo
 • Học sinh tự thực hành, sử dụng cân đo để đo khối lượng hòn đá và sử dụng cốc chia độ để đo thể tích hòn đá. Sau đó ghi lại kết quả thu được

 • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo