[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 13: Một số nguyên liệu

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 13 Một số nguyên liệu trang 64 sgk khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Một số nguyên liệu thông dụng

 • Em hãy quan sát và cho biết các nguyên liệu trong hình 13.1 tương ứng các nguyên liệu nào sau đây: cát, quặng bauxite, đá vôi, tre

 • Có thể tạo nên vật liệu và sản phẩm nào từ các nguyên liệu trong hình 13.1

=> Xem hướng dẫn giải

2. Một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu

 • Tìm hiểu về một số nguyên liệu sử sụng trong đời sống và trong công nghiệp, em hãy hoàn thành thông tin theo mẫu bảng 13.1

=> Xem hướng dẫn giải

3. Sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững

 • Quan sát hình 13.2 và 13.3, em hãy cho biết việc khai thác các nguyên liệu khoáng sản tự phát có đảm bảo an toàn không? Giải thích

 • Sử dụng nguyên liệu như thế nào để đảm bảo an toàn, hiệu quả?
 • Tại sao phải sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững?
 • Em hãy nêu một số biện pháp sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững
 • Em hãy kể tên một số đồ vật trong gia đình và cho biết chúng được tạo ra từ nguyên liệu nào
 • Em có thể làm được những sản phẩm nào khi sử dụng chất thải làm nguyên liệu?

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI TẬP

1. Tại sao nói nguyên liệu không phải là nguồn tài nguyên vô hạn?

2. Tại sao nhà náy sản xuất xi măng thường xây dựng ở địa phương có núi đá vôi?

3. Em hãy mô tả sơ đồ về chuỗi cung ứng một nguyên liệu cụ thể.

4. Nhà máy sản xuất rượu vang dùng quả nho để lên men. Vậy nho là

A. vật liệu. B. nhiên liệu. C. nguyên liệu. D. khoáng sản.

5. Cho các từ: vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu. Hãy chọn từ phù hợp với chỗ trống để hoàn thành các câu sau:

a) Nước biển là (1)... dùng để sản xuất muối ăn, muối ăn là (2)... đùng để sản xuất nước muối sinh lí.

b) Xi măng là (1) ... dùng để làm bê tông trong xây dựng, Đá vôi là (2)... dùng để sản xuất xi măng.

6. Sơ đồ sau đây cho thấy cây mía có nhiều ứng dụng trong thực tế:

Trong sơ đồ trên, hãy cho biết đâu là vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 78 lượt xem