[Cánh Diều] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 4: Đo nhiệt độ

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 4: Đo nhiệt độ trang 26 sgk Khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

PHẦN MỞ ĐẦU

? Có ba cốc đựng nước như hình 4.1. Theo em, nước trong cốc b nóng hơn nước trong cốc nào và lạnh hơn nước trong cốc nào? Nước trong cốc nào có nhiệt độ cao nhất, nước trong cốc nào có nhiệt độ thấp nhất

Trả lời:

  • Nước trong cốc b nóng hơn nước trong cốc a và lạnh hơn nước trong cốc c
  • Nước trong cốc c có nhiệt độ cao nhất, nước trong cốc a có nhiệt độ thấp nhất

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

II. THANG NHIỆT ĐỘ XEN-XI-ỚT

1. Thang nhiệt độ Xen-xi-ớt cần phải dùng hai nhiệt độ cố định để làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

III. NHIỆT KẾ

Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế (hình 4.2)

=> Xem hướng dẫn giải

IV. ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ

Câu hỏi: Dùng nhiệt kế y tế để thảo luận về cách đo nhiệt độ cơ thể

Luyện tập: Hãy cho biết cách đặt mắt nhìn và đọc đúng số chỉ của nhiệt kế

Vận dụng:

1. Trước khi chạm vào một vật nóng có cần ước lượng nhiệt độ của vật ấy không? Vì sao?

2. Hãy đọc số chỉ cua nhiệt kế ở các cốc nước trên hình 4.4

3. Tìm chênh lệch độ nóng của cốc 1 so với cốc 2 và so với cốc 3

=> Xem hướng dẫn giải

1. Hãy trả lời các câu hỏi đưới đây.

a) Thế nào là khoa học tự nhiên?

b) Khoa học tự nhiên có vai trò thế nào trong cuộc sống?

c) Vì sao em phải thực hiện đúng các quy định về an toàn trong phòng thực hành?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Các sản phẩm sau đây thường được bán theo đơn vị nào?

Vải may quần áo; nước khoáng; xăng dầu; sữa tươi; gạo.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Ước lượng thời gian cần thiết để em đọc hết trích đoạn bài thơ dưới đây:

“Với đôi cánh đẫm nắng trời

Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa.

Không gian là nẻo đường xa

Thời gian vô tận mở ra sắc màu.

Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu

Bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban.

Tìm nơi bờ biển sóng tràn

Hàng cây chắn bão dịu đàng mùa hoa.”

(Trích bài thơ Hành trình của bầy ong của NGUYÊN ĐỨC MẬU)

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chiều dài của phần thuỷ ngân trong nhiệt kế là 2 cm ở 0°C và 22 cm ở 100°C (hình 4.5).

a) Nhiệt độ là bao nhiêu nếu chiều dài của thuỷ ngân là 8 cm; 20 cm?

b) Chiều dài của phần thuỷ ngân sẽ là bao nhiêu nếu nhiệt độ là 50 °C.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem