Câu hỏi: Dùng nhiệt kế y tế để thảo luận về cách đo nhiệt độ cơ thể

  • 1 Đánh giá

IV. ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ

Câu hỏi: Dùng nhiệt kế y tế để thảo luận về cách đo nhiệt độ cơ thể

Luyện tập: Hãy cho biết cách đặt mắt nhìn và đọc đúng số chỉ của nhiệt kế

Vận dụng:

1. Trước khi chạm vào một vật nóng có cần ước lượng nhiệt độ của vật ấy không? Vì sao?

2. Hãy đọc số chỉ cua nhiệt kế ở các cốc nước trên hình 4.4

3. Tìm chênh lệch độ nóng của cốc 1 so với cốc 2 và so với cốc 3

Bài làm:

Câu hỏi:

Để đo nhiệt độ cơ thể, ta cần kiểm tra xem thủy ngân đã tụt xuống dưới số chỉ thấp nhất chưa, nếu chưa thì phải vẩy mạnh nhiệt kế cho đến khi thủy ngân tụt xuống dưới số chỉ thấp nhất.

Đùn bông và cồn ý tế làm sạch nhiệt kế

Đtặ nhiệt kế vào nách, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế

Sau khoảng 3 phút, lấy nhiệt kế ra và đọc nhiệt độ

Luyện tập:

Đặt mắt vuông góc với nhiệt kế và cách nhiệt kế khoảng 10 cm

Vận dụng:

1. Ta cần ước lượng nhiệt độ của vật ấy trước khi chạm và một vật nóng. Để tránh xảy ra phỏng hay những tai nạn tương tự.

2. Hình 1: 40 độ C

Hình 2: -5 độ C

Hình 3: 20 độ C

3. Chênh lệch độ nóng của cốc 1 so với cốc 2: 45 độ

Chênh lệch độ nóng của cốc 2 so với cốc 3: 25 độ

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 cánh diều