Giải KHTN 6 cánh diều

Dưới đây là toàn bộ bài soạn sách khoa học tự nhiên 6 Cánh Diều - bộ sách được đại học sư phạm xuất bản. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Cánh diều giải khoa học tự nhiên 6 KhoaHoc

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP ĐO

CHỦ ĐỀ 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN, DỤNG CỤ ĐÓ VÀ AN TOÀN THỰC HÀNH

[Cánh diều] Giải bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

[Cánh Diều] Giải bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành

CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP ĐO

[Cánh Diều] Giải bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

[Cánh Diều] Giải bài 4: Đo nhiệt độ

[Cánh Diều] Giải bài tập (Chủ đề 1 và 2)

PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

CHỦ ĐỀ 3: CÁC THỂ CỦA CHẤT

[Cánh Diều] Giải bài 5: Sự đa dạng của chất

[Cánh Diều] Giải bài 6: Tính chất và sự chuyển thể của chất

CHỦ ĐỀ 4: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

[Cánh Diều] Giải bài 7: Oxygen và không khí

[Cánh Diều] Giải Bài tập (Chủ đề 3 và 4)

CHỦ ĐỀ 5: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

[Cánh Diều] Giải bài 8: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng

[Cánh Diều] Giải bài 9: Một số lương thực - thực phẩm thông dụng

CHỦ ĐỀ 6: HỖN HỢP

[Cánh Diều] Giải bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch

[Cánh Diều] Giải bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp

[Cánh Diều] Giải Bài tập (Chủ đề 5 và 6)

CHỦ ĐỀ 7 : TẾ BÀO

[Cánh Diều] Giải bài 12: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống

[Cánh Diều] Giải bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

[Cánh Diều] Giải bài: Bài tập (Chủ đề 7)

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

[Cánh Diều] Giải bài 14: Phân loại thế giới sống

[Cánh Diều] Giải bài 15: Khóa lưỡng phân

[Cánh Diều] Giải bài 16: Virus và vi khuẩn

[Cánh Diều] Giải bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật

[Cánh Diều] Giải bài 18: Đa dạng nấm

[Cánh Diều] Giải bài 19: Đa dạng thực vật

[Cánh Diều] Giải bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên

[Cánh Diều] Giải bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật

[Cánh Diều] Giải bài 23: Đa dạng động vật có xương sống

[Cánh Diều] Giải bài 24: Đa dạng sinh học

[Cánh Diều] Giải bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên thiên

[Cánh Diều] Giải bài: Bài tập (Chủ đề 8)

PHẦN 4: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

CHỦ ĐỀ 9: LỰC

[Cánh Diều] Giải bài 26: Lực và tác dụng của lực

[Cánh Diều] Giải bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

[Cánh Diều] Giải bài 28: Lực ma sát

[Cánh Diều] Giải bài 29: Lực hấp dẫn

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG

[Cánh Diều] Giải bài 30: Các dạng năng lượng

[Cánh Diều] Giải bài 31: Chuyển hóa năng lượng

[Cánh Diều] Giải bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo

[Cánh Diều] Giải bài: Bài tập (Chủ đề 9 và 10)

CHỦ ĐỀ 11: CHUYỂN ĐỘNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG; HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀ

[Cánh Diều] Giải bài 33: Hiện tượng mọc và lặn của mặt trời

[Cánh Diều] Giải bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của mặt trăng

[Cánh Diều] Giải bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà

[Cánh Diều] Giải khoa học tự nhiên 6 bài: Bài tập (Chủ đề 11)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6