[Cánh diều] Khoa học tự nhiên 6 bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo trang 4 sgk Khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. THẾ NÀO LÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Hãy tìm thêm những hoạt động được coi là nghiên cứu khoa học tự nhiên và hoạt động không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên

Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết những hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên

=> Xem hướng dẫn giải

I. THẾ NÀO LÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết những hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên

=> Xem hướng dẫn giải

II. VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG CUỘC SỐNG

Hãy quan sát hình 1.2 và cho biết khoa học tự nhiên có vai trò như thế nào trong cuộc sống của con người. Cho ví dụ minh họa.

=> Xem hướng dẫn giải

II. VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG CUỘC SỐNG

Hãy tìm các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên đem lại lợi ích cho cuộc sống của con người theo gợi ý trong bảng 1.1

=> Xem hướng dẫn giải

III. CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Quan sát hình 1.3 và cho biết đối tượng nghiên cứu của từng lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên

=> Xem hướng dẫn giải

III. CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Hãy lấy ví dụ nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, theo gợi ý trong bảng 1.2

=> Xem hướng dẫn giải

IV. VẬT SỐNG VÀ VẬT KHÔNG SỐNG

Hãy quan sát hình 1.4 và nêu tên những vật sống, vật không sống

=> Xem hướng dẫn giải

IV. VẬT SỐNG VÀ VẬT KHÔNG SỐNG

Quan sát hình 1.5 và cho biết những đặc điểm giúp em nhận biết vật sống

=> Xem hướng dẫn giải

IV. VẬT SỐNG VÀ VẬT KHÔNG SỐNG

Lấy ví dụ về vật sống, vật không sống trong tự nhiên và đánh dấu tích vào những đặc điểm để nhận biết vật đó là vật sống hay vật không sống theo gợi ý trong bảng 1.3

=> Xem hướng dẫn giải

IV. VẬT SỐNG VÀ VẬT KHÔNG SỐNG

Chiếc xe máy nhận "thức ăn" là xăng dầu, thải chất thải là khói, bụi và chuyển động trong không gian. Vậy xe máy có phải vật sống không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 57 lượt xem