Hãy tìm thêm những hoạt động được coi là nghiên cứu khoa học tự nhiên và hoạt động không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên

 • 1 Đánh giá

I. THẾ NÀO LÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Hãy tìm thêm những hoạt động được coi là nghiên cứu khoa học tự nhiên và hoạt động không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên

Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết những hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên

Bài làm:

- Những hoạt động được coi là nghiên cứu khoa học tự nhiên:

 • Nghiên cứu xử lý rác thải, ô nhiễm nước
 • Nghiên cứu, tìm ra vacxin phòng Covid - 19
 • Khám phá các thành phần trong lớp vỏ trái đất
 • Nghiên cứu sự sống trên các hành tinh khác
 • Nghiên cứu sự biến đổi chất trong tự nhiên
 • Hoạt động tìm ra giải pháp cải thiện tình trạng bạo lực học đường

- Những hoạt động không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên:

 • Trồng cây gây rừng
 • Các hoạt động thường ngày như: ăn uống, ca hát, nhảy múa, tập thể dục thể thao
 • Hoạt động phát minh ra bẫy chuột
 • Đánh bắt, nuôi trồng thủy - hải sản

- Những hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên là: a, b, g

 • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 cánh diều