Hãy tìm thêm về ví dụ về lực ma sát trượt trong khoa học và đời sống

  • 1 Đánh giá

I. LỰC MA SÁT TRƯỢT

Ví dụ về lực ma sát trượt trong khoa học và đời sống

Bài làm:

Ví dụ về ma sát trượt trong khoa học và đời sống:

  • Ma sát giữa bánh xe và mặt đường để dừng chuyển động.
  • Ma sát giữa dây đàn với tay hay móng, hay dụng cụ đánh đàn.
  • Lực ma sát giữa các chi tiết máy trượt trên nhau là lực ma sát trượt.
  • Khi chuyển các kiện hành từ trên xe hàng xuống đất bằng mặt phẳng nghiêng thì giữa kiện hàng và mặt phẳng nghiêng có ma sát trượt.
  • Khi trượt từ từ trên cầu trượt xuống đất thì có lực ma sát trượt giữa lưng ta với mặt cầu trượt.
  • Khi ta viết phấn lên bảng thì giữa đầu viên phấn với mặt bảng có lực ma sát trượt.
  • Ma sát giữa trục quạt bàn với ổ trục
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 cánh diều