Lấy ví dụ chứng minh vai trò của đa dạng sinh học

  • 1 Đánh giá

II. VAI TRÒ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG TỰ NHIÊN VÀ TRONG THỰC TIỄN

1/ Lấy ví dụ chứng minh vai trò của đa dạng sinh học sau đây:

  • Cung cấp nhiên liệu, gỗ, dược liệu, thực phẩm:
  • Tham quan du lịch sinh thái
  • Nơi học tập, nghiên cứu sinh vật

Bài làm:

  • Cung cấp nhiên liệu, gỗ, dược liệu, thực phẩm: cá, thịt, rau củ, hoa quả,...
  • Tham quan du lịch sinh thái: các vườn quốc gia, rừng, đồi, núi, biển, đảo, vịnh...
  • Nơi học tập, nghiên cứu sinh vật: Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển,...

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021