Một thùng hàng đang được đẩy di chuyển trên mặt sàn nằm ngang. a. Kể tên các lực tác dụng lên thùng hàng b. Biểu diễn các lực đó bằng các mũi tên

  • 1 Đánh giá

2/ Một thùng hàng đang được đẩy di chuyển trên mặt sàn nằm ngang.

a. Kể tên các lực tác dụng lên thùng hàng

b. Biểu diễn các lực đó bằng các mũi tên

Bài làm:

Một thùng hàng đang được đẩy di chuyển trên mặt sàn nằm ngang.

a. Các lực tác dụng lên thùng hàng: lực ma sát giữa thùng hàng với mặt đất, lực đẩy của người lên thùng hàng,

b. Biểu diễn các lực đó bằng các mũi tên:

  • 186 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 cánh diều