Em đã biết những gì về oxygen?

  • 1 Đánh giá

I. OXYGEN

1/ Em đã biết những gì về oxygen?

2/ Hiện tượng thực tế nào chứng tỏ oxygen ít tan trong nước

3/ Kể thêm những ví dụ về sự cháy trong cuộc sống

4/ Vì sao khi đốt bếp than, bếp lò, muốn ngọn lửa cháy to hơn, ta thường thổi hoặc quạt mạnh vào bếp.

Bài làm:

1/ Oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị và ít tan trong nước

2/ Nếu không mang bình chứa khí oxi thì con người không thể lặn xuống nước. Vì khí oxi nhẹ hơn nước và ít tan trong nước nên không đủ để con người thực hiện quá trình hô hấp

3/ Ví dụ về sự cháy: đốt rơm ở vùng quê, quẹt diêm, bếp than, nướng ngô bằng củi,...

4/ Vì khi thổi hoặc quạt sẽ cung cấp thêm khí oxi. Thổi hoặc quạt càng mạnh càng nhiều khí oxy, vì thế sự diễn ra cháy càng mạnh hơn và tỏa nhiều nhiệt hơn.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021