Hãy lấy ví dụ về lực không tiếp xúc mà em biết.

  • 3 Đánh giá

II. LỰC KHÔNG TIẾP XÚC

Hãy lấy ví dụ về lực không tiếp xúc mà em biết.

Bài làm:

Ví dụ về lực không tiếp xúc:

  • Gió từ quạt điện khiến tờ giấy bay
  • Lực hấp dẫncủa Trái Đất (đinh luật vạn vật hấp dẫn: Trong vũ trụ mọi vật đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa qua khoảng không gian giữa các vật)
  • Nam châm để gần thanh sắt
  • 229 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021