Thế năng hấp dẫn của vật M ở hình nào lớn hơn: hình 30.2a hay hình 30.2c?

  • 1 Đánh giá

II. NĂNG LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG TÁC DỤNG LỰC

1/ a. Thế năng hấp dẫn của vật M ở hình nào lớn hơn: hình 30.2a hay hình 30.2c?

b. Lò xo bị nén với lực lớn hơn ở hình nào: hình 30.2b hay hình 30.2d?

2/ Hãy lấy ví dụ về năng lượng và tác dụng lực

Bài làm:

1/

a. Thế năng hấp dẫn ở vật M trong hình 30.2c lớn hơn vật M trong hình 30.2a

b. Lò xo bị nén với lực lớn hơn ở hình 30.2d

2/ Ví dụ về năng lượng và tác dụng lực:

  • Năng lượng mặt trời: chiếu sáng, sưởi ấm, dùng cho máy nước nóng trong sinh hoạt và bể bơi, phục vụ cho nấu nướng
  • Năng lượng nhiệt: sử dụng trong các lò nung, sưởi ấm, nấu nướng, sử dụng cho một số động cơ máy
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021