BT 2 sgk trang 29: Các sản phẩm sau đây thường được bán theo đơn vị nào? Vải may quần áo; nước khoáng; xăng dầu; sữa tươi; gạo.

  • 1 Đánh giá

2. Các sản phẩm sau đây thường được bán theo đơn vị nào?

Vải may quần áo; nước khoáng; xăng dầu; sữa tươi; gạo.

Bài làm:

Vải may quần áo: mét

Nước khoáng: chai

Xăng dầu: lít

Sữa tươi: hộp

Gạo: kilogam

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021