Quan sát hình 13.3 và nêu tên các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao

  • 1 Đánh giá

II. TỔ CHỨC CƠ THỂ ĐA BÀO

1/ Quan sát hình 13.3 và nêu tên các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao

2/ Quan sát các hình trong hình 13.4 và sắp xếp các hình đó theo cấp độ tổ chức của cơ thể theo thứ tự từ thấp đến cao và gọi tên của các cấp độ đó.

3/ Quan sát các loại mô trong hình 13.5 và nhận xét về hình dạng, kích thước của các tế bào trong từng loại mô.

4/

a. Dựa vào hình 13.3 hãy kể tên một số loại mô cấu tạo nên lá ở cây xanh

b. Quan sát hình 13,.4, kể tên một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của người.

5/ Nêu tên cấp độ tổ chức tương ứng với mỗi cấu trúc đã cho trong bảng 13.2 và tên của cấp độ tổ chức liền kề cao hơn nó trong thứ tự tổ chức cơ thể

Cấu trúcLá bạc hàTế bào thần kinh ở ngườiHệ hô hấpCây ngô
Tên cấp độ tổ chứcCơ quan???
Tên cấp độ tổ chức liền kề cao hơnHệ cơ quan???

6/ Lấy ví dụ về tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể động vật và thực vật mà em biết theo gợi ý trong bảng 13.3

Cấu trúcĐộng vậtThực vật
Tế bào??
??
Cơ quan??
Hệ cơ quan??

Bài làm:

1/ Tế bào - mô - cơ quan - hệ cơ quan - cơ thể

2/ Thứ tự các cấp độ tổ chức:

c. Tế bào biểu mô ruột (cấp độ tế bào) -> d. Biểu mô ruột (cấp độ mô) -> b. Ruột non (cơ quan) -> a. Hệ tiêu hóa (hệ cơ quan)

3/

  • Một số loại mô ở lá cây:

Hình dạng: hình cầu

Kích thước: nhỏ

  • Mô cơ ở ruột non:

Hình dạng: dạng ống

Kích thước: dài

  • Mô thần kinh ở não:

Hình dạng: tủa thành nhiều nhánh nhỏ

Kích thước: dài

4/ Một số loại mô cấu tạo nên lá ở cây xanh: Mô giậu, mô bì, mô xốp, mô dẫn.

Một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của ruột người: biểu mô ruột, mô cơ, mô liên kết

5/

Cấu trúcLá bạc hàTế bào thần kinh ở ngườiHệ hô hấpCây ngô
Tên cấp độ tổ chứcCơ quantế bàocơ quanhệ cơ quan
Tên cấp độ tổ chức liền kề cao hơnHệ cơ quanhệ cơ quancơ thể

6/

Cấu trúcĐộng vậtThực vật
Tế bàotế bào thần kinhtế bào vảy hành (củ hành)
mô liên kết ( ruột non)mô giậu (lá cây)
Cơ quancơ quan tiêu hóacơ quan hô hấp
Hệ cơ quanhệ tuần hoànhệ hô hấp
  • 86 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 cánh diều