Quan sát hình 12.11 và cho biết số lượng tế bào tăng lên sau mỗi lần phân chia

  • 1 Đánh giá

V. SỰ LỚN LÊN VÀ SINH SẢN CỦA TẾ BÀO

1/ Quan sát hình 12.11 và cho biết số lượng tế bào tăng lên sau mỗi lần phân chia

2/ Dựa vào hình 12.11, hãy tính số tế bào con mới được tạo ra sau lần phân chia thứ tư.

3/

a. Nhận xét sự thay đổi về chiều cao cơ thể qua các giai đoạn khác nhau của cây xanh và người

b. Xác định chiều cao của người trong hình 12.12b khi ở giai đoạn thiếu nhi và thanh niên. Hãy cho biết nhờ đâu có sự thay đổi chiều cao đó.

Bài làm:

1/ Sau lần phân chia thứ nhất: tế bào tăng lên gấp 2 lần (2^1=2)

Sau lần phân chia thứ hai: tế bào tăng lên thành 4 tế bào (2^2=4)

Sau lần phân chia thứ ba: tế bào tăng lên thành 8 tế bào (2^3=8)

2/ Sau lần phân chia thứ tư số tế bào tăng lên là: 2^4= 16 (tế bào)

3/

a. Qua các giai đoạn, cây xanh và người tăng lên về chiều cao

b. Ở giai đoạn thiếu nhi chiều cao của bé gái là 100 cm, ở giai đoạn trưởng thành chiều cao tăng thêm 60 cm. Có sự thay đổi này là nhờ quá trình phân bào. Các tế bào ở người lớn lên và thực hiện quá trình sinh sản (phân chia tạo thành nhiều tế bào mới)

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021