Hãy quan sát hình 20.1 và cho biết vai trò của thực vật đối với đời sống con người

  • 1 Đánh giá

I. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

1/ Hãy quan sát hình 20.1 và cho biết vai trò của thực vật đối với đời sống con người

2/ Kể tên một số loại cây có ở địa phương và nêu vai trò sử dụng của chúng theo bảng 20.1

STTTên câyCây lương thựcCây thực phẩmCây ăn quảCây lấy gỗCây làm thuốcCây làm cảnhCây bóng mát
1Cây ngôx
2Cây hoa senxxxx
?????????

Bài làm:

1. Vai trò của thực vật: Thực vật được sử dụng nhiều trong lĩnh vực của con người:

  • Lương thực, thực phẩm
  • Làm thuốc, gia vị
  • Làm đồ dùng và giấy
  • Làm cây cảnh và trang trí
  • Cho bóng mát và điều hòa không khí

2/

STTTên câyCây lương thựcCây thực phẩmCây ăn quảCây lấy gỗCây làm thuốcCây làm cảnhCây bóng mát
1Cây ngôx
2Cây hoa senxxxx
3Cây phượngxx
4Cây trexxxx
5Cây bưởixxx
6Cây vạn tuếx
7Hoa cúcxxx
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021