Quan sát hình 20.7 và cho biết ta cần làm gì để môi trường sống có thêm nhiều thực vật.

  • 1 Đánh giá

III. TRỒNG VÀ BẢO VỆ CÂY XANH

1/ Quan sát hình 20.7 và cho biết ta cần làm gì để môi trường sống có thêm nhiều thực vật.

2/ Kể những hoạt động trồng và bảo vệ cây xanh ở địa phương em.

Sưu tầm các bức tranh, ảnh hoặc vẽ hình thể hiện hoạt động tích cực của học sinh với việc trồng và chăm sóc cây xanh.

Bài làm:

1/

  • Bảo vệ cây trong rừng
  • Trồng rừng ngập mặn
  • Bảo vệ cây trong thành phố
  • Trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc

2/

  • Trồng cây hai ven đường
  • Vứt rác đúng nơi quy định
  • Tổ chức ngày vì môi trường hàng tháng
  • Quyên góp tiền từ việc thu gom sách, vở, giấy, lon, hộp nhựa...
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 cánh diều