Em đã thấy người ta dùng thước dây, thước cuộn trong những trường hợp nào?

  • 1 Đánh giá

II. ĐO CHIỀU DÀI

Em đã thấy người ta dùng thước dây, thước cuộn trong những trường hợp nào?

Bài làm:

- Thước cuộn:

Thợ mộc dùng dây cuộn để đo chiều dài các sản phẩm bàn, cửa, tủ

Thước cuộn cũng được dùng trong xây dựng nhà cửa, công trình

- Thước dây:

Thợ may dùng thước dây đo kích thước cơ thể người

Thước dây đưuọc dùng chủ yếu trong ngành may mặc, thiết kế trang phục

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021