Bài tập (Chủ đề 1 và 2)

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn làm bài tập Chủ đề 1 và 2 trang 29 sgk Khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.


  • 35 lượt xem