4/ Đá vôi là nguyên liệu cho một số ngành sản xuất a. Thành phần chính của đá vôi là gì? b. Tìm kiếm thông tin và nêu tên một số vùng núi đá vôi nổi tiếng ở nước ta

  • 1 Đánh giá

4/ Đá vôi là nguyên liệu cho một số ngành sản xuất

a. Thành phần chính của đá vôi là gì?

b. Tìm kiếm thông tin và nêu tên một số vùng núi đá vôi nổi tiếng ở nước ta

Bài làm:

4/

a. Thành phần chính của đá vôi là calcium carbonate

Ngoài ra còn một số các tạp chất: đá phiến silic, silica và đá mácma cũng như đất sét, bùn, cát, bitum...

b. Nước ta có nhiều vùng núi đá vôi với những hang động nổi tiếng: Hương Tích (Hà Tây), Bích Động (Ninh Bình), Phong Nha (Quảng Bình) và các hang động khác ở Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Hà Tiên (Kiên Giang),...

  • 134 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021