Những người làm muối (từ nước biển sạch) có thể sử dụng những cách làm nước bay hơi nào để thu muối ăn?

  • 1 Đánh giá

I. CÔ CẠN

1/ Những người làm muối (từ nước biển sạch) có thể sử dụng những cách làm nước bay hơi nào để thu muối ăn?

Bài làm:

1/ Phơi nước biển trên các ruộng muối

Muối mỏ khai thác từ những mỏ muối (cũng từ biển mà ra, thường là những hồ nước mặn, bốc hơi, sau đó mà thành mỏ muối) bằng cách bơm nước để có dung dịch muối đậm đặc. Gia nhiệt bốc hơi, rồi lại hòa tan, tái kết tinh,..để có muối tinh. Muối mỏ sản xuất theo quy trình công nghiệp. Nên độ tinh khiết khá cao, trắng trẻo, và nhất là kiểm soát được độ mịn của muối.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021