[Cánh Diều] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật trang 99 sgk Khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

PHẦN MỞ ĐẦU

Quan sát hình dạng của sinh vật trong hình 17.1 trao đổi với các bạn trong nhóm về số lượng và hình dạng của chúng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. SỰ ĐA DẠNG CỦA NGUYÊN SINH VẬT

1/ Gọi tên, mô tả hình dạng và nêu đặc điểm nhận biết của các nguyên sinh vật có trong hình 17.2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem