Giải sinh học 6 kết nối tri thức với cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Dưới đây là toàn bộ bài soạn môn sinh học 6 kết nối tri thức với cuộc sống - bộ sách được xuất bản bởi nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Sinh học 6 kết nối tri thức KhoaHoc.

HƯỚNG DẪN GIẢI SINH HỌC 6 - KNTT

CHƯƠNG V- TẾ BÀO

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 18: Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 21: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào

CHƯƠNG VI - TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 22: Cơ thể sinh vật sống

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 24: Thực hành quan sát và mô tả cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

CHƯƠNG VII - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 26: Khóa lưỡng phân

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 27: Vi khuẩn

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 28: Thực hành làm sữa chua và quan sát vi khuẩn

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 29: Virus

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 30: Nguyên sinh vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 31: Thực hành quan sát nguyên sinh vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 32: Nấm

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 33: Thực hành quan sát các loại nấm

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 34: Thực vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 35: Thực hành quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 36: Động vật

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 37: Thực hành quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 38: Đa dạng sinh học

CHƯƠNG X - TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 52: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 53: Mặt Trăng

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 54: Hệ Mặt Trời

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 55: Ngân hà


  • 85 lượt xem