Quá trình làm muối từ nước biển sử dụng phương pháp tách chất nào?

  • 1 Đánh giá

2. Cô cạn

* Câu hỏi

1. Quá trình làm muối từ nước biển sử dụng phương pháp tách chất nào?

2. Có một mẫu muối có lẫn cát. Em hãy đề xuất phương pháp tách muối khỏi cát.

Bài làm:

3. Quá trình làm muối từ nước biển sử dụng phương pháp cô cạn.

4. Ta ngâm hỗn hợp muối và cát vào nước, quấy đểu cho muối tan hết và để cát lặng xuống đáy ta thu được dung dịch nước muối. Dùng phương pháp cô cạn ta tách muối ra được khỏi dung dịch đó.

  • 100 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021