Quan sát hình 3.2, trình bày cấu tạo của tế bào vi khuẩn

  • 1 Đánh giá

II. Cấu tạo của vi khuẩn

Quan sát hình 3.2, trình bày cấu tạo của tế bào vi khuẩn. Vì sao nói vi khuẩn là sinh vật có cấu tạo cơ thể đơn giản nhất trong thế giới sống?

Bài làm:

Cơ thể vi khuẩn gồm:

  • Thành tế bào
  • Màng tế bào
  • Chất tế bào
  • Vùng nhân
  • Lông
  • Roi

Vi khuẩn là sinh vật có cấu tạo cơ thể đơn giản nhất trong thế giới sống vì cấu tạo cơ thể chúng gần như cấu tạo của một tế bào.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021