Quan sát hình 6.1 và trả lời câu hỏi

  • 1 Đánh giá

I. Đa dạng nguyên sinh vật

Quan sát hình 6.1 và trả lời câu hỏi:

1. Nhận xét về hình dạng của nguyên sinh vật.

2. Kể tên các môi trường sống của nguyên sinh vật. Em có nhận xét gì về môi trường sống của chúng?

Bài làm:

1. Hình dạng của nguyên sinh vật rất đa dạng: hình cầu (tảo silic), hình thoi, hình giày (trùng giày),... hoặc không có hình dạng nào cố định (trùng biến hình)

2. Nguyên sinh vật thường sống ở cơ thể sinh vật khác, môi trường nước,...

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021