Khi pha thêm nước vào cốc nước cam, em thấy màu và vị nước cam thay đổi thế nào?

  • 1 Đánh giá

I. Chất tinh khiết và hỗn hợp

1. Khi pha thêm nước vào cốc nước cam, em thấy màu và vị nước cam thay đổi thế nào? Từ đó hãy cho biết: Tính chất hỗn hợp có phụ thuộc vào thành phần không?

2. Hãy kể một số chất tinh khiết và hỗn hợp xung quanh em.

Bài làm:

1. Khi pha thêm nước vào cốc nước cam, em thấy màu nước cam nhạt dần, và vị cũng nhạt

Từ đó ta thấy được tính chất hỗn hợp phụ thuộc vào thành phần.

2. Chất tinh khiết: vàng,kim cương, nước cất

Hỗn hợp: gang, thép, nước đường.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021